BE SMART !

Be Smart is een door ons ontwikkeld onderhoudsprogramma voor hijswerktuigen. Veel van onze klanten werken in ploegendienst waardoor de daar gebruikte hijswerktuigen intensiever gebruikt worden. Het intensievere gebruik vraagt ook veelal meer onderhoud. Om volledig aan te sluiten aan uw wensen werken wij een volledig onderhoudsprogramma uit met een duidelijk servicebezoeken en keuringschema. Verder is het mogelijk om een 24/7 storingsdienst in te schakelen. Alle mogelijkheden die wij bieden werken als module die U vrij kunt uitzoeken. De kosten worden als een soort abonnement met u verrekend. Een groot voordeel is hier dat de kosten over een periode van 2 jaar gespreid worden.

Door middel van controle kunnen namelijk mankementen aan uw installatie tijdig worden opgespoord zodat schade en stagnering van bedrijfsprocessen kan worden voorkomen. Wat kost het wel niet als bijvoorbeeld een dag de installaties niet in werking zijn? En wat zijn de gevolgen voor uw bedrijfsvoering als er een ongeval gebeurt en de arbeidsinspectie constateert dat het bedrijf niet aan de verplichtingen van de Arbowet voldoet? Kortom, alle reden voor u om zorg te dragen voor een goede inspectie door een deskundig bedrijf.

De tijd tussen twee periodieke controles wordt bepaald door de volgende 4 factoren:

• Frequentie van gebruik.

• Deskundigheid gebruiker.

• Gebruiksomgeving.

• Kans op beschadiging.

Gemiddeld komt het er op neer dat elektrische handgereedschappen en elektrische hijsmiddelen 1x per jaar moeten worden geïnspecteerd en beproefd.

Onze buitendienstmedewerkers inventariseren de aanwezige hijswerktuigen en controleren de aanwezige documentatie. Als deze informatie bij OSR Breda aanwezig is maken wij een onderhoudsschema met de bijhorende kostenoverzicht. Deze zullen wij met u bespreken en de puntje op de i zetten. De kosten zullen nu helder zijn en de storingen zullen afnemen als u zich aan de adviezen van onze medewerkers houd. Voor storingen kan er een storingscontract met ons afgesloten worden. Wij zullen dan via een noodnummer respons geven in de afgesproken responstijd .